obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava-Lamač
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou
VZN a Smernice
Hlavná stránka
- Dôležité informácie pre stravníkov
Oznam
Zákon 546/2010
- Jedálny lístok ZŠ
   Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v ŠJ
+ Jedálny lístok MŠ
Automat na školské mlieko
Kontakt
Zverejňovanie
Fotogaléria
Kniha návštev
Mapa servera
 Všeobecne záväzné nariadenie 

 
VZN 

 
Vnútorný prevádzkový poriadok  
 

 

 
 
doplnený  o opatrenia v prípade výskytu zvýšenej chorobnosti spôsobenými rôznymi vírusmi,  epidémie chrípky, resp. inej potreby hygienických požiadaviek.

Viac tu: https://www.sjsturovo.sk/vzn/
 
doplnený  o opatrenia v prípade výskytu zvýšenej chorobnosti spôsobenými rôznymi vírusmi,  epidémie chrípky, resp. inej potreby hygienických požiadaviek.

Viac tu: https://www.sjsturovo.sk/vzn/
 

Smernica č.5/2019 o stravovaní v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Lamač 

 


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web