obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava-Lamač
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou
VZN a Smernice
Hlavná stránka
- Dôležité informácie pre stravníkov
Oznam
Zákon 546/2010
- Jedálny lístok ZŠ
   Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v ŠJ
+ Jedálny lístok MŠ
Automat na školské mlieko
Kontakt
Zverejňovanie
Fotogaléria
Kniha návštev
Mapa servera
 
Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov  
v zariadeniach školského stravovania 
 
Časová štruktúra jedálnych lístkov 
 
V rámci 5 stravovacích dní v jednosmennom stravovaní by mal jedálny lístok obsahovať:
2x hlavné jedlá s mäsovým pokrmom
1x hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom ( znížená dávka mäsa)
2x odľahčovacie jedlá ( 1x s múčnym a 1x so zeleninovým pokrmom )
 
Obsahová štruktúra pokrmov 
 
1./ Pokrmy z mäsa, sú pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny, rýb s plnou hmotnosťou pre jednotlivé vekové skupiny
2./ Pokrmy so zníženou dávkou mäsa, sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo drviny, ovsených vločiek, zemiakov a pod.
3./ Pokrmy zeleninové, sú pripravované s použitím zeleniny, strukoviny, obilnín a ich kombinácií s možným použitím mlieka, mliečnych výrobkov i vajec.
4./ Múčne pokrmy, sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod.
 
Všeobecné zásady 
 
1./  Prívarky sa odporúča zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín
2./  Múčna príloha ( knedľa, halušky, cestoviny ) má byť iba raz do týždňa
3./  Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x-3x v týždni
4./  Zelenina má byť na jedálnom lístku denne vo forme šalátov 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu
5./  Ryby podávať 1x v týždni
6./  Obilniny - krúpky, ovsené vločky, pohánky, proso, kukurica, uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň  1x v týždni
7./  Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni
8./  Nápoje za obedom ( voda, sódová voda, minerálne vody, nesladený tmavý i ovocný čaj )
9./  Ovocie zaraďujeme denne, ak nám to dovolí finančný limit na nákup potravín
10./ Dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, striedame technologické postupy pri príprave pokrmov. Uprednostňujeme varenie, dusenie, zapekanie. Striedame pokrmy sýte a ľahko stráviteľné.
 
Zásady vychádzajú zo všeobecne platných odporúčaní, ktoré je možné prispôsobiť miestnym podmienkam, krajovým zvyklostiam v stravovaní ako aj možnostiam výšky finančných limitov.
 
 
Školské jedálne v pôsobnosti mestskej časti Lamač sa riadia  materiáno spotrenými normami  a receptúrami, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie ( MSN ) vydanými MŠVVaŠ SR v roku 2011. Za účelom ozdravenia výživy detí a žiakov sú MSN každoročne aktualizované.
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web