obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava-Lamač
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou
VZN a Smernice
Hlavná stránka
- Dôležité informácie pre stravníkov
Oznam
Zákon 546/2010
- Jedálny lístok ZŠ
   Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v ŠJ
+ Jedálny lístok MŠ
Automat na školské mlieko
Kontakt
Zverejňovanie
Fotogaléria
Kniha návštev
Mapa servera
 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač
Spoločné stravovanie
Centrum sociálnych služieb Lamač

O Z N A M 

Oznamujeme všetkým stravníkom, že počas jesenných školských prázdnin v období od 30.10.2020 (piatok) do 02.11.2020 (pondelok) a od 06.11.2020 (piatok) do 09.11.2020 (pondelok) sa nebude poskytovať
strava v školskej jedálni.

Výdaj stravy sa končí dňa:                    30.10.2020
Opätovný výdaj stravy začína dňa:        03.11.2020

Výdaj stravy sa končí dňa:                    06.11.2020
Opätovný výdaj stravy začína dňa:        10.11.2020

Ďakujeme za pochopenie. 
Oznam 
Vážení rodičia

 
Žiaci, ktorý sú v škole prírode od 21.09.2020 - 25.09.2020 sú odhlásený zo stravy.
 

 

 

 

 
Oznam 
Odhlásiť, obed je možné najneskôr do 13:00 hod. deň vopred
 
- vhodením lístka do schránky 
- telefonicky,sms 02/64 78 17 56, 0911 616 878 
- e-mailom odhlaskysjlamac@gmail.com 
- aplikácia e-jedalnicek.eu 
V prvý deň choroby žiaka je možné odhlásiť
do 7:00 hod. e-mailom alebo sms.


 

 

 
OZNAM 

 
Vážení stravníci 

 
Stravovanie pre cudzích stravníkov a seniorov sa začína od 14.09.2020. Prihlasovať sa na obed môžte telefonicky 02/64 78 17 56 alebo 0911 616 878 do 09.09.2020. Zloženky sa budú dávať s obedom pri výdajnom okienku.
 

 

 
Oznam 
Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci inovácie školského jedálenského programu, si budete môcť
už čoskoro sami odhlasovať Vaše deti z obeda.
Dňa 02.09.2020 budú žiakom rozdané poštové poukazy spolu s potrebnými údajmi a inštrukciami ako sa prihlásiť do aplikácie http://e-jedalnicek.eu/.  
V prípade, ak nebudete mať údaje o prihlásení, prosím kontaktujte priamo kanceláriu
ŠJ telefonicky: 02/64 78 17 56 alebo e-mailom: sjlamac@gmail.com.
 
 

 

 
Oznam

Vážení rodičia, 
v prípade záujmu o stravovanie Vášho dieťaťa v zariadení školského stravovania v školskom roku 2020/2021, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypísať a podpísať (zákonný zástupca) zápisný lístok.  
Zápisný lístok je potrebné vypísať každý nový školský rok, t. j. zápisný lístok vypisujú aj rodičia, ktorých dieťa sa stravovalo v školskom roku 2019/2020. 
Vypísaný a podpísaný zápisný lístok je potrebné odovzdať v kancelárii školskej jedálne v termíne do 30.06.2020. 

 

 
Oznam 
  • Na stravovanie sa žiaci musia prihlásiť najneskôr 26.06. do 12:00hod.
  • Žiaci, ktorí odchádzajú na stredné školy, prípadne sa sťahujú teda už nebudú navštevovať našu ZŠ nech nezabudnú podať odhlášku (nájdete na našej stránke v kontaktoch) a odovzdať čip v ŠJ.
  • Zároveň Vám pripomíname ak žiak odoberie aspoň jeden obed v mesiaci uhrádza sa režijný príspevok 10€ podľa platného VZN 3/2019

 

 
Oznam 

 
Žiaci 1. až 5. ročníka ZŠ, ktorý nenastúpia do školy na vyučovanie
 
odhlásený zo stravy, nakoľko podľa hygienických predpisov v súvislosti s COVID19 nesmú vstupovať do budovy školy.
 

 

 

 
Oznam 

 

1.stupeň 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ 

Žiaci 1. až 5. ročníka budú prihlásení na stravu automaticky. Ak nemáte záujem, aby sa Vaše dieťa stravovalo v školskej jedálni, je potrebné dieťa odhlásiť vopred - do 27.05.2020 do 13:00 hod. na odhlaskysjlamac@gmail.com alebo telefonicky na číslo 02/64 78 17 56 alebo 0911 616 878.
Zároveň upozorňujeme, že zákonným zástupcom žiakov, ktorí odoberú aspoň jeden obed sa bude podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač č. 3/2019 účtovať réžia 10€/mesiac.

2.stupeň 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ 

Zákonní zástupcovia žiakov 6. až 9. ročníka, ak máte záujem o suchú stravu pre svoje dieťa, prosíme Vás vyplniť prihlášku do 27.05.2020 a zaslať na e-mail odhlaskysjlamac@gmail.com.
Suchú stravu si môže prevziať rodič alebo zákonný zástupca žiaka pri výdajnom okienku z ulice Podháj pri telocvični v čase od 12:30 do 13:30 hod.
Zároveň upozorňujeme, že zákonným zástupcom žiakov, ktorí odoberú, resp. prevezmú aspoň jeden obed – suchú stravu sa bude podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač č. 3/2019 účtovať réžia 10€/mesiac.


 

 
Oznam 

 
Vážený stravníci výdaj stravy pre cudzích a dôchodcov sa vydáva v čase od:11:00 - 12:30 hod
Miesto výdaju je pri telocvični vstup z ulice Podháj
 

 

 

 

 

 
Oznam  
Všetky deti stravujúce sa v ŠJ budú automaticky odhlásené
 
 
od: 10.03.2020 - do:16.03.2020
 
 
    
Oznam  
 

  
 
Vážení stravníci oznamujeme Vám, že dňa 17.2. - 21.2.2020 sa v našej jedálni nevarí z dôvodu jarných prázdnin.
  
 
Výdaj stravi končí 14.2. 2020 a začína 24.2.2020  
 
Ďakujeme za pochopenie
 
 
 
 
O Z N A M 
Vážení stravníci, dňa 03.02. 2020 (pondelok) sa v školskej jedálni nevarí z dôvodu polročných prázdnin.
 
Ďakujeme za pochopenie. 
 

OZNAM 

 
Oznamujeme stravníkom, že dňa 20.12.2019 bude upravený výdaj stravy pre žiakov a učiteľov od 11.45.hod do 13.30.hod. 
Čas výdaja stravy pre cudzích stravníkov a dôchodcov bude v čase
od 12.00.hod do 13.30.hod. 
Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné sviatky.
 


O Z N A M 
Oznamujeme stravníkom a ich zákonným zástupcom, že z  dôvodu  ukončenia kalendárneho roku 2019 a s tým súvisiacich závierok a predpisov,  odhlásenie na dni od 18.12 až 20.12.2019 je možné len
do 17. 12. 2019(utorok) do 08.00 hod.
Po tomto termíne sa strava neodhlasuje 
Je možné si obedy vyzdvihnúť do obedára v ŠJ v čase : 
od 11,00 do 11,30hod obedára / cudzí stravníci
od 11,30 do 13,45 preložiť do obedára v čase výdaja obedov
Ďakujeme za pochopenie 
OZNAM!

VÁŽENÍ STRAVNÍCI !OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN 30.10.2019 - 31.10.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 29.10.2019 A ZAČÍNA 4.11.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!
 
PROSÍME RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH MŠ HEYROVSKÉHO 4, ABY Z   DÔVODU DOČASNE NEFUNGUJÚCEJ PEVNEJ LINKY  ODHLASOVALI STRAVU 
NA TEL. ČÍSLE 02 / 64 36 03 89. 
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

 

 
Oznam pre zákonných zástupcov stravníkov v Školskej jedálni,  
Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
  
Milí rodičia,  oznamujeme Vám, že za mesiac september 2019 bola Vášmu dieťaťu
 
 
vystavená poštová poukážka v plnej výške stravného, neznížená o dotáciu 1,20 €
 
 
z dôvodu, že táto dotácia bude poskytnutá z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

až 25.09.2019. Preplatok stravného za mesiac september bude vyúčtovaný na konci
 
 
školského roku.   

 


OZNAM! 
Žiadame všetkých žiakov, ktorí nebudú v školskom roku 2019/2020 navštevovať ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, aby 28.6.2019 prišli do kancelárie ŠJ odovzdať čip a priniesli číslo účtu za účelom zaslania preplatkov.
Ďakujeme.

O Z N A M !
Oznamujeme našim stravníkom, že na dni:
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
sa dá strava odhlásiť najneskôr do utorka 25.06.2019 do 14,00 hod.
Po tomto termíne sa obedy neodhlásia, z dôvodu nulovania
skladových zásob a stravného limitu.
Ďakujeme za pochopenie.OZNAM!
VÁŽENÍ STRAVNÍCI, OZNAMUJEME VÁM, ŽE DŇA 14.5.2019 NASTÁVA ZMENA V JEDÁLNOM LÍSTKU:
BRAVČOVÝ REZEŇ V CESTÍČKU
ŠALÁT Z ČÍNSKEJ KAPUSTY S KUKURICOU.
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.


OZNAM!
VÁŽENÍ STRAVNÍCI !OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN 18.4.2019 - 23.4.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 17.4.2019 A ZAČÍNA 24.4.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!

VÁŽENÍ STRAVNÍCI !OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN 25.2.2019 - 1.3.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 22.2.2019 A ZAČÍNA 4.3.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!

VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS POLROČNÝCH PRÁZDNIN 1.2.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 31.1.2019 A ZAČÍNA 4.2.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!

VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN 22.12.2018 – 7.1.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 21.12.2018 A ZAČÍNA 8.1.2019. ŠEKY NA JANUÁR 2019 BUDEME VYDÁVAŤ 8.1.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A PRAJEME PRÍJEMNÉ SVIATKY.


OZNAM!

Vážení stravníci. Dňa 13.11.2018 (utorok) z dôvodu prerušenia dodávky vody bude obmedzená možnosť prípravy stravy. Čas výdaja stravy sa nemení. V tento deň bude do JL zaradený:
Bravčový guláš, chlieb  
Voda so sirupom  
OvocieOZNAM !
 
 
Vážení stravníci. Dňa 9.11.2018 bude z organizačných dôvodov výdaj jedál v ŠJ         v čase  od 11.00. - 12.00. hod.  Ďakujeme za pochopenie.

 
 
 
OZNAM !

VÁŽENÍ STRAVNÍCI !
OZNAMUJEME VÁM, ŽE V DŇOCH 29.10.2018 – 2.11.2018 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 26.10.2018 A ZAČÍNA 5.11.2018. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!
 

 
RODIČIA ŽIAKOV PRVÉHO ROČNÍKA, KTORÝCH DIEŤA SA BUDE STRAVOVAŤ V ŠJ: 
- vyplnia prihlášku na stavovanie v kancelárií ŠJ 
- zakúpia čip v hodnote 5 € 
- dostanú šek na 9/2018 
- žiaci, ktorí budú mať podanú prihlášku môžu ísť na obed od 3.9.2018 

 
ŽIACI DRUHÉHO AŽ DEVIATÉHO ROČNÍKA: 
- sú automaticky prihlásení na stravu od 3.9.2018 
- žiaci, ktorí sa v šk.r. 2018/2019 stravovať nechcú sú povinní sa odhlásiť       v kancelárií ŠJ
 


 
OZNAM!     
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS  VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN 29.3.2018 – 3.4.2018 SA NEBUDE    V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. S VÝDAJOM STRAVY KONČÍME 28.3.2018 A ZAČÍNAME 4.4.2018. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.  
  
  


OZNAM!
  
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN 5.3.2018 – 9.3.2018 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. S VÝDAJOM STRAVY KONČÍME 2.3.2018 A ZAČÍNAME 12.3.2018. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.


   O Z N A M ! 
 VÁŽENÍ STRAVNÍCI! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS POLROČNÝCH PRÁZDNIN V PIATOK 2.2.2017 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.     


OZNAM!
Žiadame stravujúcich sa dôchodcov, aby do 10.3.2018 priniesli do ŠJ doklad o výške poskytovaného príspevku na stravovanie pre rok 2018.
Doklad vydáva Miestny úrad Bratislava Lamač. V prípade nedodania dokladu Vám bude účtované stravné v plnej výške 2,10 €. Ďakujeme.  
  

OZNAM!

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, 6, 7, § 114 ods. 6, 7 a § 140 ods. 10, 12, 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktoré
nadobúda účinnosť 08.01.2018  
Výška príspevku na jedno dieťa, ktoré navštevuje MŠ je stanovená:
MŠ denné  
Desiata  
Obed  
Olovrant  
Spolu  
Úhrada  
(stravníci od  2  - 6 rokov, 5. pásmo)  
0,32  

0,76  

0,26  

1,27  
1,34 
Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v piatich pásmach.

Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 15.12.2016.  
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 19.12.2017.  

    
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web