obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava-Lamač
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou
VZN a Smernice
Hlavná stránka
- Dôležité informácie pre stravníkov
Oznam
Zákon 546/2010
- Jedálny lístok ZŠ
   Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v ŠJ
+ Jedálny lístok MŠ
Automat na školské mlieko
Kontakt
Zverejňovanie
Fotogaléria
Kniha návštev
Mapa servera
 S ú h r n n á    s p r á v a

o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 Eur podľa § 102 ods. 4
Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

1./ Od 1.1.2011 do 31.1.2011 neboli zákazky vyššie ako 1 000,00 €

2./ Od 1.4.2011 do 30.6.2011 neboli zákazky vyššie ako 1 000,00 €

3./ Od 1.7.2011 do 30.9.2011 boli tieto zákazky vyššie ako 1 000,00 €


Predmet  zákazky
€  bez  DPHDodávateľ
Výmena osvetlenia v kuchyni1 027,00  €ELIP HaB s.r.o.
Stavebné práce1 960,00 €Rastislav Urban
Výdajové pulty a príslušenstvo4 150,02 €Virtus s.r.o.
Technológia4 994,00 €Virtus s.r.o.

4./ Od 1.10.2011 do 31.12.2011 boli tieto zákazky vyššie ako 1 00,00 €

Predmet  zákazky
€  bez  DPHDodávateľ
Žalúzie, rolety1 420,89 €CANCELLI s.r.o.
Ohrevné vozíky1 114,00 €IT ateliér s.r.o.
Elektrická panvica ALBA nerez4 914,00 €IT ateliér s.r.o.
Myčka riadu MEICO 2009 987,00 €Neuman N.
Vstupný stôl k myčke riadu
MEICO 200
1 081,00 €IT ateliér s.r.o.
 
Faktúry: 
 
faktúra 1                     faktúra 6                   faktúra 11           
faktúra 2                     faktúra 7     
faktúra 3                     faktúra 8         
faktúra 4                     faktúra 9 
faktúra 5                     faktúra 10 Zmluvy: 
 
zmluva 1                   zmluva 8                   zmluva 15       
zmluva 2                   zmluva 9                   zmluva 16 
zmluva 3                   zmluva 10                 zmluva 17 
zmluva 4                   zmluva 11                 zmluva 18 
zmluva 5                   zmluva 12 
zmluva 6                   zmluva 13 
zmluva 7                   zmluva 14 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web